Колко ви струват вашите клиенти?

22.09.2017 | Новини

Първосигналната реакция на въпроса "Колко Ви струват Вашите клиенти?" обикновено е учуден поглед - клиентите не ни струват нищо, те ни носят пари. За съжаление реалността не винаги е такава.

Има ситуации, в които даден клиент не ни носи печалба или не ни носи достатъчно голяма печалба и ние не винаги разбираме веднага, че това е така.  Ето два прости примера:

  • Даден клиент ни плаща фиксиран абонамент за услуги, които ползва, но генерира повече работа от предвиденото, ние трябва да разберем навреме, за да пристъпим към предоговаряне на условията.
  • Клиент плаща за услуги с фиксирана цена (изработка на фирмен договор, годишно фирмено приключване, изработка на поръчково изделие), но често прави много промени в движение. Тогава разходите по неговото обслужване биха могли да надвишат печалбата от извършените за него услуги.

Тези проблеми не винаги са очевидни, особено ако имате служители и няма как да проследите колко време отделят те за всяка отделна задача.

Най-често в тези капани попадат специалисти и компании, които продават интелектуален труд и реално основния ресурс, с който разполагат, е времето си.

Един от проблемите, които продуктът qLibra Task се опитва да реши е именно този - да  даде подробна статистика за работата, извършена за даден клиент. Освен за анализ, тези данни могат да послужат и за отчет към Вашите клиенти за предоставените им в даден период услуги, което обикновено носи добавената стойност и прозрачност и за двете страни. Често клиентите не осъзнават, че многото малки промени и честата промяна на желанията им всъщност струва време и пари и един подробен отчет би имал много ползи - подобряване на по-нататъчната комуникация, както и намаляване на напрежението от завишената сметка, ако ги таксувате на час.

Статистиките, които системата Ви предоставя, могат да ви помогнат и да се ориентирате кои Ваши клиенти Ви носят добра печалба и с кои трябва да предоговорите отношенията си. На базата на тези статистики много по-лесно ще им обясните ситуацията и ще обосновете евентуално поскъпване на услугите Ви - деликатен процес, който би имал голям успех ако е подкрепен с реални и конкретни данни.

Само след няколко месеца работа със системата ще имате достатъчно данни, които да Ви помогнат да определите по-лесно приоритети и целите си.


Този сайт използва "бисквитки". Използвайки го, вие се съгласявате с нашите условия. Политика относно бисквитките