Blog

Колко ви струват вашите клиенти?
22.09.2017 | Новини
Колко ви струват вашите клиенти?
Първосигналната реакция на въпроса "Колко Ви струват Вашите клиенти?" обикновено е учуден поглед - клиентите не ни струват нищо, те ни носят пари. За съжаление реалността не винаги е такава.
This site uses Cookies. If You continue using this page you agree to our Cookie Policy. Cookie Policy